Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Ὀνομασία τῶν μελῶν τοῦ ἀνθρώπου

 Ὀνόμαζέ μοι ἀετοὺς τὰς φλέβας τῶν κροτάφων, τὰς δ' ἀρτηρίας ἤριγγας, ἄλλοι πάλιν ἀόρτας. κέβλην τὴν κάραν λέγουσι, κύβιτον τὸν ἀγκῶνα, γλήνην τὴν κόρην ὀφθαλμοῦ· γλοῦτοι κοτύλης σφαῖραι. τὸν θώρακα δὲ κίθαρον, κραντῆρας τοὺς ὀδόντας,  τὰ ἔντερα χολάδας τε, γαστέραν τὴν κοιλίαν· τοῦ δὲ ἐντέρου τὸ λεπτὸν ὀνόμαζέ μοι δέρτρον. ἴτιδας φλέβας λέγουσι τὰς περὶ τὴν καρδίαν. ἦτριν ὁ περικάρδιος ὀνομάζεται τόπος. ἀκώκυα ὀνύχια καὶ φύκρη οἱ δάκτυλοι. κόρση ἐστὶν ἡ κορυφή, τὸ ἁπαλὸν δὲ βρέγμα. οἱ μήνιγγες μὲν κρόταφοι, οἱ ὀφθαλμοὶ δὲ ἴλλοι, μέτωπον ἐπισκύνιον καὶ ἕρκος τε τὰ χείλη, γνάθια κατωσάγουνα, κόρρη ἡ παρειά τε. γυῖα τὰ μόριά εἰσιν, ἤγουν τὰ μέλη ὅλα. ἀσφάραγγος ὁ λάρυγξ τε, ἄσθμα ἡ ὑπερῴα. γύρας τὸ δέρμα λέγεται, καὶ νῶτός τε ἡ ῥᾶχις. κάνθεον τὸ περίυπνον καὶ τῶν βλεφάρων τόπος. καὶ ῥὶς ἡ μύτη λέγεται, δειρός τε ὁ αὐχένας. σφόνδυλον τοῦ τραχήλου τε ἀνθερεὼν καλοῦσιν, ἰνίον τὸν ἐγκέφαλον, οὔατά τε τὰ ὦτα, μετάφρενα τὰ μεταξὺ τῆς ῥάχεος καὶ ὤμων. βαλμὸς ὁ ὀφθαλμός ἐστιν, ὁ κενεὼν λαγόνας. ὀσφὺς ἡ ζώνη λέγεται, ἰσχίον τὸ σταυρίον, ἐπιγουνίδες οἱ μηροί, ἡμίκωλα ἰξία, ἰγνύα ἀντικνήμια καὶ μήκωνες αἱ ἄντζαι, πρότμησις ὑπομφάλιον, κύστις ὑπογαστέρα. ψυαὶ οἱ περινέφριοι τόποι ἀποκαλοῦνται. ἕδρα ἐστὶν ὁ ἀφεδρών, οἱ κύλινδροι αἰδοῖα, πιρίνα τε τὸ μόριον, φαλλοὶ ὁμοῦ τὰ δύο. κώλιπα κόξα λέγεται, ἣν ἄκανθαν καλοῦσιν. αἱ περιπλεύριαι μεραὶ σπλάγχνα ἀποκαλοῦνται. μᾶζα τροφὴ ἡ ἐκ μαζῶν, ἐκχέει τε καὶ τρέφει. μάρη ἡ χείρ, καὶ θέναρ δὲ ἡ τῆς χειρὸς κοιλία. σφυροὶ οἱ ἀστραγάλιοι τόποι ἀποκαλοῦνται. κῶλα ὀστᾶ κικλήσκονται, ἄλλοι πάλιν ῥοώδη, ταρσοὺς τὰ κτένια ποδῶν, ἄντυγας τὰς καμάρας, πέλματα τὰ ἰχνόποδα· ἀπόπατος ἡ δεῖσσα.

Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%). Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006. Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του. 

http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Michael%20Psellus_PG%20122/Poemata.pdf

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Η περίφημη Πελοπόννησος ανήκε ανέκαθεν στους Ρωμαίους''Έτσι ο σουλτάνος υπέταξε ολόκληρη την Πελοπόννησο, καταφέρνοντας ένα μεγάλο και θαυμάσιο έργο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί δεν είχε περάσει όλο το καλοκαίρι κι αυτή είχε κατασχεθεί ολόκληρη, περίπου διακόσια πενήντα οχυρωμένες πόλεις, ισχυρά φρούρια και κάστρα, μια χώρα από τις ανέκαθεν ονομαστές κι ένδοξες. Στον καιρό της ακμής της έχει επιδείξει πάρα πολλά ωραιότατα και μέγιστα έργα, έχει στήσει λαμπρά τρόπαια κατά βαρβάρων και κατά Ελλήνων, έχει ιδρύσει

Οι βάρβαροι εισβολείς του 1059 στη Ρουμανία!

Το 1059 εισέβαλλαν στο χώρο της σημερινής Ελλάδας, λαοί βάρβαροι από τα σημερινά  βαλκάνια, οι οποίοι φορούσαν τομάρια ζώων και έτρωγαν ανθρώπους. Σκλάβωσαν την Ελλάδα την οποία την έλεγαν και Ρουμανία (Ρωμανία) ! Οι Ρωμαίοι (νέοι Έλληνες) τρομαγμένοι κατέφευγαν σε σπηλιές και έρημα νησιά για να μην τους κακοποιήσουν οι βάρβαροι. Μετά δύο χρόνια ήρθε ο βασιλικός στρατός και απελευθέρωσε τις εκεί ρωμαίικες περιοχές.


- Δεν μας πείραξε ότι η σημερινή Ρουμανία πήρε το όνομα αυτό, αλλά μας πειράζει που το FYROM θέλει να καλείται Μακεδονία. (βρωμερά πολιτικά κομματικά παιχνίδια) -

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Ο φιλορωμαίος Χαλήλ πασάς


''Αυτές τις μέρες συνέλαβε ο σουλτάνος και τον Χαλήλ, έναν από τους πρώτους και πολύ δυνατούς άνδρες του, τον φυλάκισε και μετά από πολλά βασανιστήρια τον θανάτωσε…. Εκτός από αυτό, προσπαθούσε ο Χαλήλ, πάντα να αποτρέψει τον σουλτάνο από τον πόλεμο εναντίον της Πόλης και στα κρυφά διαπραγματευόταν με τους Ρωμαίους κι έφερνε

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Η Άννα βαφόταν με τριανταφυλλί χρώμα!''Τα μάτια της, ούτε μικρά μα ούτε και πολύ μεγάλα, πάντα με μια λάμψη χαρωπή, δεν στρεφόταν ανήσυχα δεξιά κι αριστερά σαν σημάδια ταραγμένης και άστατης ψυχής, ούτε όμως

Πίκρα για τη παραμέληση της παιδείας!''Ε λοιπόν: ας καυχιέται ο Αλέξανδρος για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, για τη Βουκεφάλη της Μηδίας, για τη Λυσιμάχεια της Αιθιοπίας. Ο αυτοκράτωρ Αλέξιος δεν θα καυχιόταν τόσο για τις πόλεις που ίδρυσε  - και ξέρουμε ότι έχει οικοδομήσει όχι λίγες -, όσο θα καμάρωνε για

Ψυχή μου δεν μπορώ να αναπνεύσω''Συχνά τον άκουγα να περιγράφει τα συμπτώματα στη βασίλισσα (Ειρήνη Δούκαινα) σαν να κατηγορούσε ενώπιόν της τη νόσο: «Τι είναι τάχα αυτό το κακό που δεν με αφήνει να αναπνεύσω; Προσπαθώ να

Συγνώμη που αναφέρω βαρβαρικά ονόματα''Φτάνοντας σε αυτό το σημείο της ιστορίας μου κι ενώ σέρνω στο χαρτί την πένα μου καθώς πέφτει το βράδυ, νυστάζω λίγο γράφοντας και νιώθω να

Το θαύμα κάθε Παρασκευή!


''Τον κατείχε φόβος επειδή, όταν βγήκε από την πόλη, η Θεομήτωρ δεν είχε κάμει το συνηθισμένο θαύμα της. Γι’ αυτό παρέμεινε εκεί

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Ο χαρακτήρ του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου επιτάφιος βασιλέως Κωνσταντίνου

''Πέθανε, όμως, κι ο ίδιος βασιλιάς Κωνσταντίνος, όπως έλεγα, πολεμώντας, άνδρας φρόνιμος και μετριοπαθής στην ιδιωτική ζωή του, που πάντα είχε ως ανώτατο σκοπό του τη σωφροσύνη και την αρετή, συνετός κι εξαιρετικά μορφωμένος, που και

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Ο Μιχαήλ Θ' δεν ανέχεται τις λεηλασίες των Λατίνων 1305
''Οι Λατίνοι, όμως, ακολούθησαν τον καίσαρα Ροντζέριο και επιδόθηκαν σε λεηλασίες των πόλεων που είχαν απομείνει στους δυστυχείς Ρωμαίους, στρέφοντας την πολεμική ορμή τους εναντίον αυτών που τους κάλεσαν, με την πρόφαση ότι δεν πληρώθηκαν τους καθορισμένους ετήσιους μισθούς τους

Η ζημία από την εκμηδένιση του ναυτικού μας. 14ος αι. επί Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου
''Εδώ, όμως, εξεπίτηδες και, θα μπορούσαμε να πούμε, αριστοτεχνικά υποβίβασαν οι Ρωμαίοι με τη θέλησή τους το κράτος τους στην κατάσταση του δούλου, αφού απογύμνωσαν τις θάλασσες από τις τριήρεις τους,

Εντυπώσεις μετά το ταξίδι στη ΣερβίαΟ Νικηφόρος Γρηγορά ως πρεσβεία στάλθηκε το 1326, στον κράλη της Σερβίας και στο γυρισμό του μας λέει τις εντυπώσεις του από τους Σέρβους και Βούλγαρους:
 
''Αλλά, λένε, οι πίθηκοι και τα μυρμήγκια επιτελούν τα έργα τους σαν πίθηκοι και σαν μυρμήγκια. Κι αν δεν μπορούν όσα μπορούν οι αετοί και τα λιοντάρια, αυτό

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Πως φτιάχνεται το πυρ;''Αμέσως μόλις κατάλαβαν ότι οι βάρβαροι, χτυπώντας και σκάβοντας, είχαν φτάσει στα ριζά του τείχους και ήδη είχαν πλησιάσει προς το μέρος τους, άνοιξαν πρώτοι αυτοί μια τρύπα ακριβώς αντίκρυ τους και, βλέποντας το πλήθος των βαρβάρων από το δικό τους όρυγμα, εκτόξευσαν πυρ και τους έκαμαν στάχτη τα πρόσωπα. Το πυρ αυτό κατασκευάζεται με την εξής μέθοδο:

Επιστολή Αρέθα Καισαρείας προς τον Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Επιθάλαμος τοῖς τοῦ εὐτυχεστάτου καίσαρος υἱοῖς

Ἐδέησε καὶ τριχῶν αἰγείων τῇ πάλαι σκηνοπηγίᾳ, καῖσαρ σοφέ. Ἄλλοι μὲν
γὰρ ἄλλοις τῶν ὀνομάτων τοὺς ἑαυτῶν γνωριζέτωσαν καίσαρας, καὶ οὓς μὲν τοῖς
Ἰουλίοις, οὓς δὲ τοῖς Αὐγούστοις, καὶ ἄλλους

Τοῦ βασιλικοῦ γραμματικοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κιννάμου ἠθοποιία·

Ποίους ἂν εἶπε λόγους ζωγράφος ζωγραφῶν τὸν Ἀπόλλωνα ἐν δαφνίνῳ
πίνακι, καὶ μὴ συγχωροῦντος τοῦ πίνακος;

̔Ηρακλειάς


1 Ἀγαλλιάσθω πᾶς χορὸς τῶν ἀστέρων τὸν ἀστρόδουλον δεικνύων πεπτωκότα καὶ τὴν ἑαυτοῦ πτῶσιν ἠγνοηκότα· οὐκ ἔστεγεν γὰρ ἡ κτίσις τιμωμένη κἂν δυσσεβηθεὶς ὁ Κτίσας ἠνείχετο. νῦν πανσέληνος ἡ σελήνη λαμπέτω τοῦ Χοσρόου

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Σύγκριση πλήθους σπιτιών Κωνσταντινούπολης-Φραγκίας !

247. ''Εκείνη τη νύχτα, μπροστά στο στρατόπεδο του Βονιφάτιου του Μονφερράτου, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι, που φοβόντουσαν μην τους επιτεθούν οι Γραικοί, βάλανε φωτιά στο χώρο ανάμεσα σε αυτούς και στους Γραικοί. Και η πόλη άρχισε να αρπάζει φωτιά και να καίγεται πολύ άσχημα, και καιγόταν όλη εκείνη τη νύχτα και την άλλη μέρα μέχρι το απόγευμα. Και τούτη ήταν η τρίτη πυρκαγιά στην Κωνσταντινούπολη από τότε που οι Φράγκοι ήρθανε στη χώρα. Και υπήρχαν περισσότερα καμένα σπίτια

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Τα χημικά σύμβολα στο Βυζάντιο

Παρακάτω παρουσιάζονται σελίδες με τις ονομασίες και τους συμβολισμούς των χημικών στοιχείων και ενώσεων στα βυζαντινά χρόνια. 

 
Paris_Bibliothque_Nationale_gr_2243_folio_10v

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ο Αλέξιος και ο καθρέπτης

'' Όταν αυτός έφθασε εκεί, έτρεξαν κοντά του όλοι οι ντόπιοι και, βλέποντας τη χλαίνη που φορούσε πάνω από τον θώρακα κατάστικτη από τις κηλίδες του αίματος, στέναζαν και δάκρυζαν, όπως ήταν φυσικό. Μόλις η φήμη της άφιξης του έφθασε στους

Γιατί επονομάστηκε Χάρων ;'' Παίρνει λοιπόν ο Ισαάκιος τη μεγαλύτερη από τις κόρες του βασιλιά των Βουλγάρων Σαμουήλ, ονόματι Αικατερίνη, και ο Ιωάννης τη θυγατέρα του Αλεξίου Χάρωνος, στον οποίο ο αυτοκράτορας είχε αναθέσει τη διοίκηση της Ιταλίας, άνδρα σώφρονα και νουνεχή, δυνατό στο σώμα και θαρραλέο στην ψυχή, ο οποίος μάλιστα χρωστούσε το επώνυμό του

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Συγχώνευση αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων.
''Λόγω των επαφών μεταξύ των Γιουνάν και των Ρουμ , και λόγω της μεγάλης εγγύτητας των δύο χωρών, και λόγω της μεταφοράς της εξουσίας από την μία στην άλλη (δηλ. από την χώρα των Ρουμ (Ρώμη) στη χώρα των Γιουνάν (Νέα Ρώμη)) , οι δυό τους έγιναν μία χώρα, και ενώθηκαν σε μία αυτοκρατορία, ώσπου οι Ρουμ και οι Γιουνάν συγχωνεύτηκαν και

Οι καλύτεροι ζωγράφοι!
''Οι Ρωμαίοι είναι το επιδεξιότερο έθνος στη ζωγραφική .Οι καλλιτέχνες τους ζωγραφίζουν ανθρώπινα όντα, χωρίς να παραλείπουν ούτε μία λεπτομέρεια, επειδή ο Ρωμαίος ζωγράφος δεν ικανοποιείται παρά όταν

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Συνομιλία δόγη Βενετίας και Αλεξίου Δ’.

Βαρύς χειμώνας του 1204
LIX

Ο δόγης της Βενετίας πήρε ένα μαντατοφόρο και μήνυσε στον αυτοκράτορα να έρθει να μιλήσει μαζί του στο λιμάνι, και ο αυτοκράτορας ήρθε καβάλα στο άλογο του, κι ο δόγης αρμάτωσε τέσσερεις γαλέρες, μπήκε στη μία και είχε τις άλλες μαζί του για να τον φρουρούν. Κι όταν έφτασε στην όχθη του λιμανιού είδε τον αυτοκράτορα που είχε έρθει καβάλα στο άλογό του, και μίλησε μαζί τους τα εξής: « Αλέξιε, τι σκέφτεσαι να κάνεις;» είπε ο δόγης- «θυμήσου πως σε βγάλαμε από μεγάλη αθλιότητα και αφέντη σε κάναμε και σε στέψαμε αυτοκράτορα, δεν θα κρατήσεις τις συμφωνίες, δεν θα κάνεις παραπάνω από όσα έκανες;» - «Καθόλου!», Είπε ο αυτοκράτορας, «δεν θα κάνω παραπάνω από όσα έκανα»- « Όχι;» είπε ο δόγης. « Άθλιε υπηρέτη! Από τα σκατά σε βγάλαμε και στα σκατά θα σε ξαναρίξουμε! Σε προκαλώ και ξέρε πως από και μπρός θα σε κυνηγήσω με όλη μου τη δύναμη».


LIX. A ches paroles se partirent li baron du palais et s’en
|
revinrent a leur herberges. Et quant il furent revenu, si prisent
I
consel ensanle qu’il feroient; tant qu'il renvoierent a l'empereur '
II. chevaliers et se lui mandèrent de rekief, qu’il leur envoiast
leur paiement. Et il respondi as messages qu’il ne les paieroit
nient, qu’il leur avoit trop paie, et qu’il ne les doutoit nule créature;
ains leur manda qu’il s’en alaissent et widaissent se tere,
et bien seussent il, que s’il ne le widoient auques par tans, qu’il
leur feroit anui. Atant li message s’en revinrent et fisent savoir
as barons chou que li empereur avoit respondu. Li baron quant
1 il oirent chou, si se conseillèrent qu’il feroient, tant
| que li dux
de Venice dist, qu’il voloit aler parler a lui. Si priât un message,
se li manda qu’il venist a lui parler seur le port Et li empereur
i vint a cheval; et li dux fist armer 1111. galies, si s’en entra en
l’une et les III. fist aler avec lui pour li warder. Et quant il vint
vers le rive du port, si vit l’empereur qui i estoit venus a cheval ;
si parla a lui et se li dist: „Alexe, que cuides tu faire? fist li
dux. „Preng warde; que nous t’avons gete de grant caitivete; si
t’avons fait seigneur et corone a empereur; ne nous tenras tu mie“,
fist li dux, „nos convenenches, ne si n’en feras plus?" „Naie", fist
li empereur, „je n’en ferai plus que fait en ai". „Non?“ dist li
dux, „garchons malvais; nous t’avons", fist li dux, „gete de le merde et en le merde te remeterons; et je te desfi, et bien saches
ta, que je te ponrcacherai mal a men pooir de ches pas en

arant“

Robert de Clary, La prise de Constantinople, Chroniques Greco-Romanes.
ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙ, Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ

H απάντηση του αυτοκράτορα στις φραγκικές απειλές

Φεβρουάριος 1204
LXII
''Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Μούρτζουφλος μήνυσε στον κόμη της Φλάνδρας, στον κόμη Λουδοβίκο, στο μαρκήσιο και σε όλους τους άλλους Φράγκους ευγενείς τα εξής: « Να σηκωθείτε και να φύγετε και να μας αδειάσετε τη γωνία! Να ξέρετε καλά, πως εγώ είμαι Αυτοκράτωρ και πως αν σας πετύχω μέσα σε οχτώ μέρες να βρίσκεστε ακόμη εδώ, θα σας σκοτώσω όλους!»''

-Φυσικά, οι Λατίνοι μετά από λίγο κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη και θανάτωσαν σκληρά τον Αλέξιο, ωστόσο ο Αυτοκράτωρ απάντησε κι έδρασε υπέρ των Ελλήνων και όχι όπως ο προηγούμενος Αλέξιος Δ' που έταξε ακόμα και την υποταγή μας στη Ρώμη!-

 LXII
Apres ne demora mie granment,
quant Morchofles manda au conte de Flandres, au conte
Loeis, au marcbis et a tous les autres haus barons, qu’il s’en alaissent
et que il widaissent se tere, et que bien senssent il, qu’il
estoit empereur, et que s’il les i ataingnoit dedens VllI. jours, qu’il
les ochirroit tous.

Robert de Clary, La prise de Constantinople, Chroniques Greco-Romanes.
ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙ, Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ


Ο Αλέξης δεν έχει να πληρώσει τους Φράγκους

Νοέμβριος 1203
LVIII
«Συντάχθηκαν μετά οι κόμητες και οι αρχηγοί και μαζί κι ο δόγης της Βενετίας και ο αυτοκράτορας (Αλέξιος Δ'). Οι Φράγκοι ζήτησαν από τον αυτοκράτορα την πληρωμή τους (επειδή τον βοήθησαν να γίνει αυτοκράτωρ), αλλά ο αυτοκράτορας απάντησε πως είχε εξαγοράσει τόσο ακριβά την πόλη του και τους δικούς του ώστε δεν είχε πια να τους πληρώσει, μόνο να του δώσουν μια προθεσμία και μέσα σε αυτή θα έβρισκε να τους πληρώσει. Του την έδωσαν, κι όταν πέρασε η προθεσμία αυτή, πάλι δεν τους πλήρωσε. Κι οι ευγενείς ζήτησαν τότε ξανά την πληρωμή τους. Ο αυτοκράτορας ξαναζήτησε πάλι προθεσμία και του την έδωσαν . 

Και μέσα στην προθεσμία αυτή , οι άνθρωποι του αυτοκράτορα κι άλλοι δικοί τους, κι ο Μούρτζουφλος εκείνος που είχε βγάλει από την φυλακή, ήρθαν σε αυτόν και του είπαν: «Α, αφέντη, τους πληρώσατε πολλά, μην τους δίνετε άλλα! Τα ξεπληρώσατε όλα με τόσα που τους δώσατε! Αλλά διώξτε τους από εδώ, μακριά από τη γή σας!» Και ο Αλέξιος έδωσε πίστη στη συμβουλή αυτή κι δεν θέλησε να τους πληρώσει τίποτα. Όταν η προθεσμία πέρασε κι οι Φράγκοι είδαν πως ο αυτοκράτορας δεν τους πλήρωνε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι κόμητες και οι επικεφαλείς του στρατεύματος. Πήγαν στο παλάτι του αυτοκράτορα, και τους απάντησε ότι δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να τους πληρώσει, και οι ευγενείς του αποκρίθηκαν ότι αν δεν τους πλήρωνε θα έβρισκαν τον τρόπο να πληρωθούν από το βιός του

LVIII. Apres si s’asanlerent li conte et li haut homme et li
dnx de Venice et li emperes ensanle; si demandèrent li Franchois
leur paiement a l’empereur; et li empereur respondi qu’il avoit si
se chite raience et ses gens, qu’il ne leur avoit que paier; mais
donnaissent lui un terme, | et par dedens il se pourvesroit qu’il
les paieroit 11 li dounerent Et quant li termes fu passes, il ne les paia nient. Et li baron redemandèrent de rekief leur paiement,
et li empereur redemanda encore un respit, et on li donna.
Et par dedens si homme et ses gens et chis Morchofles qu'il avoit
jete de prison vinrent a lui et se li disent: „Ha, sire, vus leur
aves trop paie; ne leur paies plus; vus estes tous raiens; tant leur
aves vus paie; mais faites les ent aler et si les congees hors de
vo tere“. Et Alexes si crei chu consel ;
si ne leur vaut nient paier.
Quant chus respis fu passes, et li Franchois vitrent que li empereur
ne les paioit nient, si s'asanlerent tout li conte et li haut
homme de l’ost, si s'en alerent u palais l’empereur et demandèrent
de rekief leur paiement Et li empereur leur respondi, qu’il ne
les pooit paier en nule hn. Et li baron li respondirent, que s’il
'

ne les paioit, il pourcacheroient tant du sien qu’il seraient paie.

Robert de Clary, La prise de Constantinople, Chroniques Greco-Romanes.
ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙ, Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Η αλεξικέραυνη σφαίρα! 1204


LXXXVIII
''Κι αλλού στην πόλη υπήρχε μια πύλη που την έλεγαν του Χρυσού Μανδύα (πύλη Γυρολίμνης). Πάνω στη πύλη αυτή υπήρχε μια χρυσή σφαίρα, που ήταν φτιαγμένη με τέτοια μαγεία, ώστε, όπως έλεγαν οι Έλληνες, όσο θα βρισκόταν εκεί η χρυσή αυτή σφαίρα, ποτέ δε θα έπεφταν πάνω στη πόλη αστραπόβροντα. Πάνω στη σφαίρα αυτή υπήρχε ένα άγαλμα χυμένο σε χαλκό, ντυμένο με χρυσό μανδύα, που τον άπλωνε προς τα εμπρός με το ένα του χέρι, και πάνω του ήταν γράμματα γραμμένα που έλεγαν ότι «όλοι όσοι θα μένουν ένα χρόνο στη Κωνσταντινούπολη πρέπει να αποκτήσουν ένα χρυσό μανδύα σαν αυτόν που έχω εγώ».''

''LXXXVIII. Or avoit ailleurs en le chite une porte que on
apeloit le mantiau d’or*; seur chele porte si avoit un pumel d’or
qui estoit fais par tel encantement que li Griu disoient, que ja
tant comme li pumiai i fnst, cans de tounoirre ne carroit en le
chite. Seur chu pumel avoit un image jete de coivre qni avoit un
mantel d’or afnle; si le tendoit avant seur sen brach, et avoit
letres escrites seur lui qui disoient, que tont chil fait li ymages qui mainent en Coustantinoble un an, doivent avoir oeantel d’or
aussi comme jou ai. ''

Robert de Clary, La prise de Constantinople, Chronika Greco-Romanes

ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙ, Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ

Μήν Μάιος


Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Ο πλούτος της Κωνσταντινούπολης-1204


LXXXI

''Και αφότου πλάστηκε ο κόσμος ,τόσο μεγάλος θησαυρός και με τόσα καλοφτιαγμένα αντικείμενα και τόσο πλούσιος δεν είχε αποκτηθεί ούτε τον καιρό του Αλεξάνδρου, ούτε τον καιρό του Καρλομάγνου, ούτε πριν ούτε μετά. Και, από την μεριά μου, δεν πιστεύω πως και στις σαράντα πιο πλούσιες πόλεις του κόσμου μπορεί να υπάρχει τόσος πλούτος όσος βρίσκεται μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες μαρτυρούσαν πως τα δύο τρίτα του πλούτου όλου του κόσμου ήταν στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο ένα τρίτο είναι σκορπισμένο στον υπόλοιπο κόσμο.''

''LXXXI. Apres si kemanda on que tous li avoirs des waains
fust aportes a une abeie qui en le cite estoit. lllnec fn aportes li
avoirs, et prist on X. chevaliers haus hommes des pèlerins et X.
Veniciens que on cuidoit a loiaus, si les mist on a chel avoir warder,
si comme li avoirs fu la aportes qui si estoit rikes, et tant
i avoit de rike vaisselement d'or e d'argent et de dras a or et
tant de rikes joiaus que ch'estoit une fine merveille du grant avoir
qu'iluekes fu aportes. Mais puis que chis siècles fu estores, si grans
 avoirs ne si nobles ne si rikes
| ne fu veus ne conquis, ne an tans
Âlixandre, ne an tans Charlemaine, ne devant ne apres, ne je ne
quit mie an mien ensient, que es XL. plus rikes chites du monde
enst tant d'avoir comme on trouva u cors de Constantinoble. Et
si tesmongnoient li Grin, que les II. pars de l'avoir du monde
estoient en Constantinoble, et le tiercbe estoit esparse par le
monde. Et chil meisme qui l’avoir dévoient warder, si prenoient
les joiaus d'or et chou que il voloient et embloient l’avoir, et prenoit
cascuns des rikes hommes ou joiaus d’or ou dras de soie a
or ou chou que il amoit miex, si l’enportoit Ensi fmtement si
commenchierent l’avoir a embler, si que on ne départi onques au
quemnn de l’ost ne as poures chevaliers ne as serjans qui l’avoir
avoient aidie a waaingnier, fors le gros argent, si comme des
paieles d’argent que les dames de le chite portoient as bains. Et
li autres avoirs qui remest a partir, fu cachies si males voies,

com je vus ai dit; mais totes eures en eurent li Venicien leur moitié. Et les pierres précieuses et li grans trésors qui remest a
partir, ala si males voies, comme noos vous dirons apres. '' 

Robert de Clary, La prise de Constantinople. Chronika Greco-Romanes.


ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙ, Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ

Επί τρικλίνω νεουργηθέντι χάριν τραπέζης των μοναχών παρά του βασιλέως κυρ Μανουήλ ένθα εικονίσθησαν συν αυτώ και ο πάππος αυτού βασιλεύς κύρ Αλέξιος και ο πατήρ αυτού βασιλεύς κύρ Ιωάννης και ο Βουλγαροκτόνος κύρ Βασίλειος.Κυριακή, 9 Απριλίου 2017