Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Πως φτιάχνεται το πυρ;''Αμέσως μόλις κατάλαβαν ότι οι βάρβαροι, χτυπώντας και σκάβοντας, είχαν φτάσει στα ριζά του τείχους και ήδη είχαν πλησιάσει προς το μέρος τους, άνοιξαν πρώτοι αυτοί μια τρύπα ακριβώς αντίκρυ τους και, βλέποντας το πλήθος των βαρβάρων από το δικό τους όρυγμα, εκτόξευσαν πυρ και τους έκαμαν στάχτη τα πρόσωπα. Το πυρ αυτό κατασκευάζεται με την εξής μέθοδο:

Επιστολή Αρέθα Καισαρείας προς τον Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Επιθάλαμος τοῖς τοῦ εὐτυχεστάτου καίσαρος υἱοῖς

Ἐδέησε καὶ τριχῶν αἰγείων τῇ πάλαι σκηνοπηγίᾳ, καῖσαρ σοφέ. Ἄλλοι μὲν
γὰρ ἄλλοις τῶν ὀνομάτων τοὺς ἑαυτῶν γνωριζέτωσαν καίσαρας, καὶ οὓς μὲν τοῖς
Ἰουλίοις, οὓς δὲ τοῖς Αὐγούστοις, καὶ ἄλλους

Τοῦ βασιλικοῦ γραμματικοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Κιννάμου ἠθοποιία·

Ποίους ἂν εἶπε λόγους ζωγράφος ζωγραφῶν τὸν Ἀπόλλωνα ἐν δαφνίνῳ
πίνακι, καὶ μὴ συγχωροῦντος τοῦ πίνακος;

̔Ηρακλειάς


1 Ἀγαλλιάσθω πᾶς χορὸς τῶν ἀστέρων τὸν ἀστρόδουλον δεικνύων πεπτωκότα καὶ τὴν ἑαυτοῦ πτῶσιν ἠγνοηκότα· οὐκ ἔστεγεν γὰρ ἡ κτίσις τιμωμένη κἂν δυσσεβηθεὶς ὁ Κτίσας ἠνείχετο. νῦν πανσέληνος ἡ σελήνη λαμπέτω τοῦ Χοσρόου

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Σύγκριση πλήθους σπιτιών Κωνσταντινούπολης-Φραγκίας !

247. ''Εκείνη τη νύχτα, μπροστά στο στρατόπεδο του Βονιφάτιου του Μονφερράτου, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι, που φοβόντουσαν μην τους επιτεθούν οι Γραικοί, βάλανε φωτιά στο χώρο ανάμεσα σε αυτούς και στους Γραικοί. Και η πόλη άρχισε να αρπάζει φωτιά και να καίγεται πολύ άσχημα, και καιγόταν όλη εκείνη τη νύχτα και την άλλη μέρα μέχρι το απόγευμα. Και τούτη ήταν η τρίτη πυρκαγιά στην Κωνσταντινούπολη από τότε που οι Φράγκοι ήρθανε στη χώρα. Και υπήρχαν περισσότερα καμένα σπίτια

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Τα χημικά σύμβολα στο Βυζάντιο

Παρακάτω παρουσιάζονται σελίδες με τις ονομασίες και τους συμβολισμούς των χημικών στοιχείων και ενώσεων στα βυζαντινά χρόνια. 

 
Paris_Bibliothque_Nationale_gr_2243_folio_10v

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ο Αλέξιος και ο καθρέπτης

'' Όταν αυτός έφθασε εκεί, έτρεξαν κοντά του όλοι οι ντόπιοι και, βλέποντας τη χλαίνη που φορούσε πάνω από τον θώρακα κατάστικτη από τις κηλίδες του αίματος, στέναζαν και δάκρυζαν, όπως ήταν φυσικό. Μόλις η φήμη της άφιξης του έφθασε στους

Γιατί επονομάστηκε Χάρων ;'' Παίρνει λοιπόν ο Ισαάκιος τη μεγαλύτερη από τις κόρες του βασιλιά των Βουλγάρων Σαμουήλ, ονόματι Αικατερίνη, και ο Ιωάννης τη θυγατέρα του Αλεξίου Χάρωνος, στον οποίο ο αυτοκράτορας είχε αναθέσει τη διοίκηση της Ιταλίας, άνδρα σώφρονα και νουνεχή, δυνατό στο σώμα και θαρραλέο στην ψυχή, ο οποίος μάλιστα χρωστούσε το επώνυμό του